photo dump. planetario / belgrano / ...

📅 domingo, 5 de febrero de 2023, 16:44

📷 Google Pixel 7 back camera 6.81mm f/1.85

📅 miércoles, 8 de febrero de 2023, 17:00

📷 Google Pixel 7 front camera 2.74mm f/2.2

📅 sábado, 18 de febrero de 2023, 22:04

📷 Google Pixel 7 back camera 6.81mm f/1.85

📅 lunes, 20 de febrero de 2023, 12:39